Pravne informacije

Pravne informacije

Ovom Veb stranicom upravlja Advokatska kancelarija Milošević & Janjić sa sedištem u Beogradu.

 

Izjava o odricanju od odgovornosti

Sadržaj dostupan na ovoj veb stranici je samo u informativne svrhe. Ne predstavlja pravni savet ili savet sa odredjenim temama. Prenos ili primanje informacija putem ove veb stranice ne predstavlja ugovorni odnos / mandatni odnos/ izmedju primaoca i Advokatske kancelarije. Trudimo se da obezbedimo da su informacije na ovoj veb stranici tačne i ažurne. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj trećih strana kojima se može pristupiti putem ove veb stranice.

Advokatska kancealrija nije odgovorna za bilo kakve materijalne ili nematerijalne štete nastale zbog pristupa ili korišćenja ovde objavljenih informacija, niti zbog zloupotrebe veza ili tehničkih smetnji.

 

Elektronska komunikacija

Komunikacija putem e- mail i interneta nikada nije 100% sigurna ili poverljiva. Advokatska kancelarija ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu povredu profesionalne poverljivosti koja proističe iz komunikacije putem e -mail.
Mi redovno obradjujemo e-poštu ali njihovo primanje može biti poremećeno iz tehničkih i operativnoh razloga, zbog čega ne možemo garantovati da će po njima biti blagovremeno postupljeno. Molimo Vas da pošaljete važne poruke putem pošte ili kurira.

 

Autorska prava

Celokupan sadržaj / dokumenti, slike, tekstovi, brand i zaštitni znaci, veb stranica/ kojima se može pristupiti na ovoj veb lokaciji zaštićen je autorskim pravima. Zabranjena je njegova upotreba bez izričite prethodne saglasnosti Advokatske kancelarije Milošević & Janjić.